Πορθμείο Αγ. Γεωργίου Λιχάδας - Αγ. Κων/νου 
                                                   22350 33376