Κινητή προβολή της Εύβοιας με λεωφορεία του ΚΤΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ